PORTES OBERTES 2017 I PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-18

 

SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA DE LES              INSTAL·LACIONS

Divendres 17 de març, a les 9:30 h i  a les 15:15 h
Dimecres 22 de març, a les 16:00 h

 

VINE A VEURE LA NOSTRA ESCOLA!!!
Calendari de preinscripció 2017-2018
Presentació de sol·licituds
23 de març al 4 d’abril

MATINS: 9-11

TARDES: 15-16:30

Llistes amb el barem provisional
24 d’abril
Reclamacions
25 al 27 d’abril
Resolució reclamacions
28 d’abril
Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions
3 de maig
Sorteig per el desempat
4 de maig
Publicació de l’oferta definitiva
30 de maig
Publicació de les llistes d’admesos
2 de juny
Període de matriculació
12 al 16 de juny

Documents que cal portar:

 • Original i fotocòpia DNI pare i mare
 • Original i fotocòpia DNI nen/a
 • Original i fotocòpia Llibre de família
 • Original i fotocòpia Tarja d’identificació sanitària
 • Original i fotocòpia Carnet de vacunacions
 • 2 fotografies de mida carnet
 • Certificat de convivència
 • Carnet de família nombrosa (si es el cas)
 • Acreditació de minusvàlid , nen/a, pare/mare o germans (si es el cas).
Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds
 1. Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
  • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
 2. Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *