FUNCIONAMENT

 MATERIAL ESCOLAR I EXCURSIONS

 Tant a Educació Infantil com a Primària, tot el material escolar és socialitzat.

Aquest curs, tal com vàrem fer en cursos passats, farem una única quota de centre pels conceptes de material i excursions, fent el pagament en dues parts: una a l’octubre de 80 euros per a tots els nivells i una segona al gener que variarà en funció de les excursions i/o activitats de cada curs.

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT

A Primària, per evitar a les famílies una gran despesa anual en llibres, es fa reutilització de llibres de text, tot i que depenent dels cursos, s’han de comprar alguns llibres que no són de reutilització.

Aquest projecte implica la participació de tota la comunitat educativa: alumnes, mestres i famílies per al seu bon funcionament.

Mitjançant el pagament d’una quota anual, els alumnes tenen els llibres en préstec durant un curs, sent responsables dels seu bon ús i manteniment.

El deteriorament o pèrdua per un ús irresponsable implicarà el pagament d’una sanció o d’una part del valor del llibre, a criteri de la comissió de reutilització.

 

NORMES GENERALS

ENTRADES I SORTIDES

 La porta d’entrada s’obre a les 9h i a les 15h en punt i es tanca deu minuts després.

La sortida dels alumnes d’Educació Infantil i de Primària serà a les 12,30 h i a les 16,30h (els alumnes d’Educació Infantil, de 3, 4 i 5 anys, sortiran 5 minuts abans).

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

L’assistència és obligatòria per a tots els alumnes.

S’han de justificar totes les absències i retards. (veure model descarregable).

ESMORZARS

 Els alumnes portaran un petit esmorzar. Cal evitar portar-lo a mig matí o a l’hora del pati.

Per fomentar els bons hàbits alimentaris el divendres és el dia de la fruita i tots els alumnes porten fruita per esmorzar.

 DEURES I FEINES A CASA

Un dels objectius prioritaris de l’escola és fomentar de manera progressiva l’hàbit de treball i el gust per la lectura, per la qual cosa, de vegades, s’hauran d’acabar tasques iniciades a l’escola o fer-ne de suport al que s’ha treballat.

Cada cicle estableix un dia o dies concrets per a que els alumnes facin alguna feina a casa.  També és recomenable que els infants llegeixin una estona a casa cada dia.

  MALALTIES

No hauria de venir cap alumne que tingués febre, conjuntivitis, gastroenteritis, polls, o una malaltia que fos infecciosa. En cas de dubte, demaneu un certificat al metge conforme que no es tracta d’una malaltia infecciosa.

En cas que, durant l’estada a l’escola, un alumne es trobi malament, s’avisarà a la família perquè se’n faci càrrec.

MEDICAMENTS

Cal que, sempre que sigui possible, eviteu l’administració de medicaments dins de l’horari escolar.

L’escola no administrarà cap medicament als nens sense l’autorització escrita i signada per part dels pares.

Veure document descarregable.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *